Nabór do Klubu i Przedszkola

Nabór do Klubu Dziecięcego i Przedszkola w Kielcach na rok szkolny 2023/2024 trwa.

W nowej ofercie dla Przedszkolaków nauka gry w tenisa ziemnego i nauka języka hiszpańskiego.

 

Realizujemy zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęcia specjalistyczne: rehabilitacja, terapia Integracji Sensorycznej, terapia psychologiczna, neurologopedyczna, surdopedagogiczna, EEG- Biofeedback, trening uwagi słuchowej met. prof. A.Tomatisa, Trening Umiejętności Społecznych, terapia pedagogiczna,

 

Zapraszamy!